(DK)


Sofie Hviid Vinther
Bor og arbejder i Bergen, NO
Født i Stege, DK


Mit arbejde med installation, tekstil, tekst og publikationer, tager udgangspunkt i hverdagen, hvor jeg udforsker temaer som tid, arbejde, rutiner, tøj og identitet.
Med den klassiske betegnelse “et rigtigt arbejde” som drivkraft, udvikler jeg værker med inspiration fra forskellige professioner, såsom uniformer med mentale superpowers, skulpturer der dikterer pauser og gadgets som en selvstændig behøver i sin selvskrukturerede hverdag.
Parallelt skriver jeg tekster med udgangspunkt i min baggrund, hvor jeg bruger skrivning til at reflektere over tvivl, stress, succeser, præstationsangst, hierarkier, titler og funktioner.
I min proces stiller jeg spørgsmål omkring hvilke positioner arbejde indtager i vores hverdag. Er vores funktion og jobtitel knyttet til vores identitet og hvordan påvirker det vores selvforståelse?
Jeg undersøger på egen krop tilværelsen som selvstændig og arbejdet som en besættelse, der aldrig forlader os. Jeg vil være en dygtig arbejder. Jeg vil være en dygtig kunstner.Kontakt:

Mail: sofiehviidvinther@gmail.com________________________________________

(EN)

Sofie Hviid Vinter
Based in Bergen, (NO)
Born in Stege, (DK)


I work with installation, textile, text and publications. My work is based on everyday life, where I explore themes such as time, work, routines, clothes and identity.
With the expression "a real job" as a driving force, I develop works with inspiration from various professions. Fx uniforms with mental superpowers, sculptures that dictate breaks and gadgets a self-employed needs in a self-structured everyday life.
I write texts based on my personal background, and use writing to reflect on doubts, stress, successes, performance anxiety, hierarchies, titles and functions.
In my process I ask questions such as; What position does work occupy in our everyday life? Is our function and job title linked to our identity? How does it affect our self-understanding? 
On my own body, I examine life as a self-employed worker and how labour is an obsession that never leaves us, for better or worse. I want to be a skilled worker. I want to be a skilled artist.


Contact:

Mail: sofiehviidvinther@gmail.com________________________________________